Ofte stilte spørsmål

Brukere av Android telefoner kan oppleve at en pågående tur kan stoppe og spore etter en stund, og at Ferdast blir avsluttet. Dette fører til en avbrutt tur hvor størstedelen av spordata går tapt. 

Hvordan hindre at telefonen stopper apper som kjører i bakgrunnen.

Mange telefonprodusenter legger inn forskjellige batterioptimaliseringsfunksjoner, og dette betyr ofte at apper som kjører i bakgrunnen blir avsluttet etter forholdsvis kort tid. Ferdast er avhengig av å kunne kjøre i bakgrunnen for å utføre kontinuerlig sporing, også når telefonen er låst og skjermen er slukket.

De forskjellige telefonprodusentene har forskjellige prosedyrer for hvordan man kan unnta en app for optimalisering, altså tillate at den kjører i bakgrunnen. Derfor må man gå til den spesifikke enhetens anvisninger for å gjennomføre innstillingene som kreves for å tillate Ferdast og kjøre sporing kontinuerlig.

Eksempelet som følger viser hvordan optimalisering kan slås av på en Huawei Pro 20:

 1. Still inn din Huawei telefon til å kjøre apper i bakgrunnen.
  1. Gå til «Instillinger».
  2. Velg listeelement «Batteri».
  3. Velg listeelement «App-oppstart». Du ser nå en liste over alle applikasjonene som er installert på telefonen, de fleste er satt til å adminstreres automatisk av systemet. Dette betyr at systemet kan avslutte enhver prosess/app som algoritmen mener påvirker batteribruk.
  4. Søk på «Ferdast».
  5. Trykk på knappen til høyre for Ferdast for å koble ut automatisk administrasjon.
  6. Du vil nå få tre valg over hvilke funskjoner som skal håndteres manuelt for appen. Velg «Kjør i bakgrunnen» og klikk «OK».

Dessverre er ikke dette tilstrekkelig for å sikre kjøring av Ferdast i bakgrunnen, det er ett trinn til som må utføres.

 1. Slå av batterioptimalisering for apper som kjører i bakgrunnen.
  1. Gå til «Innstillinger».
  2. Velg listeelement «Apper».
  3. Velg igjen listeelement «Apper» i det nye skjermbildet.
  4. Du vil nå se et menyelement med tre prikker helt øverst til høyre i skjermen. Trykk på denne.
  5. Velg «Spesialtilgang» i menyen som åpner seg.
  6. Velg listeelement «Batterioptimalisering».
  7. Du vil nå få opp en kort liste med apper som er filtrert på «Ikke tillatt». Trykk på pilen til høyre for «Ikke tillatt».
  8. Velg «Alle apper» i menyen som nå vil vises.
  9. Søk frem «Ferdast» og klikk på listeelementet som vises for appen.
  10. Du vil nå få opp en dialog med to valg, velg «Ikke tillat». Dette forteller systemet at det ikke tillates automatisk batterioptimalisering av appen.
  11. Trykk «OK».

Ferdast er nå unntatt systemets automatiske algoritmer som stenger ned sporing i bakgrunnen.

For telefoner fra andre produsenter oppfordres brukere av Ferdast å søke opp hvilke fremgangsmåter som er relevante for den aktuelle enheten.

Posisjonsdata er nødvendig for å kunne gi korrekt rute, hastighet og distanse ved sporing av tur i Ferdast. Også når appen går i bakgrunnen, eller telefonen er i hvilemodus.

Posisjonsdata brukes til loggføre ruten som brukeren har registrert. Ved kjøring på løyve vil de registrerte turene utgjøre den elektroniske kjøreboken. Posisjonsdata kan også gi forvaltningsleddet bedre data for analyse av faktisk kjøring og dermed belastning på terreng i verneområdet.

Når en tur er opprettet, og sporing starter, starter også posisjonsinnsamling på telefonen. Posisjonsdata vil samles inn helt til brukeren stopper sporing, eller at Ferdast avsluttes og stenges helt ned. Ingen posisjonsinnsamling vil skje uten at brukeren gjøres oppmerksom på dette via et systemvarsel.

Ved sletting av profil, vil alle personlige data som navn, epostadresse, telefonnummer og din brukerkonto på Ferdast bli slettet. Spordata som er registrert vil fortsatt eksistere i databasen, men det vil være anonymisert og ikke mulig å spore tilbake til en brukeridentitet. Spordata beholdes for å kunne danne grunnlag for analyse av ferdsel i naturområder.