Digitalisering av søknader, kjørebok og rapportering for ferdsel i utmark

1. Søknad

Søknad om motorisert ferdsel i utmark vil ofte krysse flere grenser for kommuner, verneområder og nasjonalparker. En digital løsning vil forenkle prosessen for søker og gi bedre beslutningsgrunnlag for de som skal behandle søknadene.  

2. Kjøring på løyve

Ved kjøring på innvilget løyve er det i dag tilstrekkelig å dokumentere turen med papirbasert kjørebok. Ferdast er en app som inneholder både løyve og dokumenterer traséen som kjøres. Dette gjør hverdagen enklere for både fører og kontrollør.  For løyver med flere turer gir appen bedre oversikt over turen kjørt og turer som gjenstår. 

3. Rapportering

Når fører skal ut å kjøre starter man en ny tur i appen. Appen vil logge posisjonen til fører gjennom hele turen. Når turen avsluttes vil rapporteringen skje automatisk så fort appen får internett-tilkobling.

4. Analyse

Digitale kjørespor gir forvaltningsleddet mulighet til å analysere faktisk utført kjøring i sammenheng med vernehensyn og andre forhold.

Last ned brukerveiledning

Her kan du laste ned et PDF-dokument av brukerveiledningen

Se brukerveiledning (Video)

Her kan du laste ned et PDF-dokument av brukerveiledningen

Support

Dersom du har spørsmål om appen kan du ta kontakt med oss her.